Mức cước vận chuyển cấp cứu thấp nhất 50 nghìn đồng/chuyến

NGUYÊN BẢO |

Mức cước vận chuyển cấp cứu, đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân của Trung tâm Cấp cứu 115 vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, cự ly vận chuyển dưới 5km có mức 50 nghìn đồng/chuyến; cự ly từ 5km đến 10km: 70 nghìn đồng/chuyến; trên 10km đến 30km: 12.300 đồng/km; cự ly trên 30km: 10.500 đồng/km.

Mức cước nêu trên đã bao gồm các khoản chi phí phục vụ cấp cứu, chăm sóc, vận chuyển bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân. Theo quy định, cự ly vận chuyển được xác định khi xe phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân là từ nơi cấp cứu, đưa bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân đến bệnh viện hoặc từ bệnh viện về nhà hoặc từ bệnh viện này đến bệnh viện khác (không tính đoạn đường xe đi mà không chở bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân).

UBND tỉnh giao Trung tâm Cấp cứu 115 công bố, niêm yết công khai mức cước vận chuyển quy định nêu trên; sử dụng hóa đơn thu tiền dịch vụ do Cục Thuế tỉnh quy định; tổ chức phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân kịp thời, chu đáo…

NGUYÊN BẢO