Năm 2012, tỷ suất sinh thô tăng so với năm trước

A.T |

Sáng 29.1, Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2013.

Tính đến cuối năm 2012, dân số toàn tỉnh là 1.521.441 người, trong đó có 20.469 trẻ mới sinh. Như vậy, tỷ suất sinh thô (tương quan giữa số trẻ em được sinh ra trong năm so với dân số trung bình ở cùng thời điểm) là 13,53 phần nghìn, tăng cao hơn năm 2011 khoảng 1,43 phần nghìn; tỷ số giới tính khi sinh 109,4 bé trai/100 bé gái. Trong số trẻ mới sinh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm 16%, giảm 1,3% so với năm 2011. Năm 2013, Chi cục đề ra mục tiêu giảm 0,25 phần nghìn mức sinh, giảm 1,5% trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

A.T