Năm 2013, Bảo hiểm xã hội chi trả chế độ cho hơn 7 triệu lượt người

D.LỆ |

Sáng qua 7.1, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam - Lê Bạch Hồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành năm 2014. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tham dự hội nghị. Giám đốc BHXH tỉnh - Phạm Văn Lại chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam.

Năm 2013, toàn quốc có hơn 62,959 triệu người tham gia BHXH, BHYT (tăng 4,6% so với năm 2012); số thu BHXH, BHYT đạt 164.387 tỷ đồng, vượt 3,28% kế hoạch giao. Số nợ BHXH tính đến hết năm 2013 hơn 6.400 tỷ đồng; toàn quốc đã khởi kiện 1.954 đơn vị, thu hồi được 283 tỷ đồng; toàn ngành đã giải quyết chế độ BHXH cho hơn 7,165 triệu lượt người; thanh toán chi phí khám - chữa bệnh BHYT với tổng số tiền hơn 48 nghìn tỷ đồng. Trong năm, các địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, đồng thời hạn chế lạm dụng quỹ BHYT; kịp thời phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở y tế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thanh toán chi phí khám - chữa bệnh. Công tác giải quyết các chế độ ngắn ngày và dài ngày cho đối tượng được thực hiện có hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người tham gia các loại hình BHXH, BHYT, BHTN. Riêng Quảng Nam có hơn 1,3 triệu người tham gia các loại hình BHXH, BHYT, BHTN. Toàn tỉnh đã thu được hơn 1.825 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch giao; chi trả các chế độ BHXH cho hơn 34.538 trường hợp với tổng số tiền hơn 937 tỷ đồng. BHXH tỉnh và các huyện, thành phố đã tiếp nhận, giải quyết hơn 14 nghìn hồ sơ hưởng các chế độ BHXH và trợ cấp khu vực; hơn 68 nghìn trường hợp được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng; chi trả khám - chữa bệnh BHYT tổng số tiền hơn 650 tỷ đồng.

Năm 2014, toàn ngành BHXH Việt Nam phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu chủ yếu do Thủ tướng Chính phủ giao gồm: thu BHXH, BHYT đạt 218.819 tỷ đồng, chi trả đạt 191.445 tỷ đồng. Toàn ngành tiếp tục phát triển đối tượng tham gia các loại hình BHXH theo lộ trình đã đặt ra, nhất là đối tượng tham gia các loại hình tự nguyện.

D.LỆ