Năm 2013, bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hơn 87 tỷ đồng

Phương Giang |

Sáng qua 5.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì buổi làm việc với ngành y tế, bảo hiểm xã hội tỉnh và các ban ngành về việc tìm giải pháp hạn chế mất cân đối quỹ khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2014 và những năm tiếp theo.

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, năm 2013 đã có 35/35 cơ sở KCB ký kết hợp đồng KCB BHYT, triển khai KCB BHYT tại 236/244 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Đầu năm 2014, toàn tỉnh có hơn 1.135.000 người tham gia BHYT, tăng gần 3% so với năm 2013, độ bao phủ người tham gia BHYT đạt hơn 78% dân số. Số người tham gia BHYT tăng mạnh, cùng với việc điều chỉnh giá một số dịch vụ KCB khiến chi phí KCB BHYT tăng gần 36% so với năm 2012, số lượt người KCB BHYT tăng hơn 3 triệu lượt, vượt quỹ KCB BHYT năm 2013 hơn 87 tỷ đồng, vượt hơn 10 lần so với năm 2012. Một số cơ sở KCB tuyến huyện và nhiều trạm y tế tuyến xã chưa thực hiện tốt công tác thống kê báo cáo, công tác nhập dữ liệu KCB, báo cáo thiếu hoặc sai lệch thông tin và chuyển dữ liệu chi phí KCB chưa đúng cấu trúc, ảnh hưởng đến công tác giám định và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT. Tại buổi làm việc, đại diện Bảo hiểm Xã hội tỉnh cũng đề xuất nhiều giải pháp hạn chế mất cân đối quỹ KCB BHYT như tăng cường công tác điều hành, giám sát việc thực hiện các quy chế KCB, kiểm tra việc sử dụng thẻ BHYT tại các cơ sở KCB, theo dõi và kịp thời thông báo cho cơ sở KCB những chi phí KCB không hợp lý…

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn yêu cầu cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc chỉ đạo, điều hành công tác KCB BHYT, nâng cao công tác thông tin tuyên truyền về BHYT, có chính sách để phát triển đối tượng tham gia BHYT và phân bổ hợp lý thẻ BHYT. Ngoài ra, các đơn vị cần kiểm soát chặt chẽ việc giám định chi phí đa tuyến, tăng cường kiểm tra việc sử dụng thẻ BHYT của người bệnh tại bệnh viện và trạm y tế, phát hiện và phối hợp cơ quan BHYT xử lý kịp thời tình trạng mượn thẻ BHYT xảy ra…

Phương Giang