Năm 2014: Phấn đấu tiếp nhận hơn 10 nghìn đơn vị máu

VINH ANH |

Cuối tuần qua, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức tổng kết công tác HMTN năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

Năm 2013, công tác HMTN nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhiều tầng lớp nhân dân. Nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của công tác HMTN đã có chuyển biến tích cực, mạng lưới tuyên truyền vận động HMTN đã hình thành và từng bước hoàn thiện. Trong năm, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh phối hợp với nhiều địa phương, đơn vị tổ chức những đợt HMTN lớn như “Ngày toàn dân HMTN (7.4)”, “Giọt hồng xứ Quảng”… Kết quả, trên toàn tỉnh đã có hơn 10 nghìn người đăng ký HMTN với 9.774 đơn vị máu được tiếp nhận. Đa số các địa phương, đơn vị đều hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch vận động, tiêu biểu như huyện Núi Thành, TP.Tam Kỳ, trường Đại học Quảng Nam,…

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2013, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đặt ra chỉ tiêu năm 2014 là 10.200 đơn vị máu nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế tại các bệnh viện.

VINH ANH