Năm 2014: Viện phí tiếp tục tăng

A.T |

Theo dự kiến của Bộ Y tế, năm 2014, viện phí tại khu vực điều trị sẽ tiếp tục tăng theo hướng tính cả tiền lương, phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật...

Bộ Y tế cho biết theo lộ trình năm 2014, khung viện phí được xây dựng theo hướng chi phí phụ cấp thường trực của nhân viên y tế được tính vào giá ngày, giường điều trị nội trú; phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được tính vào giá của từng phẫu thuật, thủ thuật. Với việc điều chỉnh này, điều quan trọng là phải bảo đảm tăng độ bao phủ của bảo hiểm y tế (BHYT) để bệnh nhân không phải bỏ tiền túi chi trả thêm. Việc điều chỉnh viện phí sẽ theo hướng chuyển dần từ cấp ngân sách cho bên cung cấp dịch vụ là bệnh viện sang đầu tư trực tiếp cho người dân, bằng cách dùng ngân sách mua BHYT cho dân.

A.T