Năm 2015, hơn 22 nghìn trường hợp được hỗ trợ khám chữa bệnh

D.LỆ |

Chiều 6.1, Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh (KCB) người nghèo tỉnh đã họp bàn về tình hình chi hỗ trợ KCB người nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2014 - 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì cuộc họp.

Quỹ KCB người nghèo bắt đầu hỗ trợ cho người nghèo từ quý III.2014 đến nay. Trong quý III, IV năm 2014 đã có 3.800 trường hợp được hỗ trợ với số tiền hỗ trợ hơn 1,9 tỷ đồng; trong năm 2015 có 22.194 trường hợp được chi hỗ trợ KCB, tổng chi phí hơn 10,4 tỷ đồng. Đối tượng được hỗ trợ gồm người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo trợ xã hội. Quỹ KCB người nghèo hỗ trợ bệnh nhân điều trị bệnh hiểm nghèo gồm ung thư, mổ tim, chạy thận nhân tạo về viện phí và tiền ăn, vận chuyển. Việc chi hỗ trợ KCB hộ nghèo vẫn còn một số vướng mắc trong vấn đề cùng chi trả; hộ nghèo dùng thẻ thuộc đối tượng khác không được hỗ trợ; thủ tục còn rườm rà đối với bệnh nhân là đồng bào dân tộc thiểu số. Những vướng mắc này đã được nêu ra tại cuộc họp và sẽ tháo gỡ trong thời gian tới.

D.LỆ