Nam Trà My cấp thẻ BHYT trực tiếp ở cơ sở

D.L |

Trên địa bàn huyện Nam Trà My, 100% đồng bào người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT do ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí.

 Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa được cấp thẻ BHYT kịp thời do nhiều nguyên nhân khác nhau như rà soát thiếu, do sinh con chưa đăng ký khai sinh, chưa có tên trong sổ hộ khẩu... Nhiều người có thẻ BHYT sai họ và tên so với chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu nhưng chưa được điều chỉnh; tình trạng để mất thẻ BHYT xảy ra nhiều do việc hiểu biết những thông tin trên thẻ BHYT và ý thức bảo quản thẻ BHYT của người dân chưa tốt (cứ sau một năm thì bỏ thẻ).

Để giải quyết thực trạng này, BHXH huyện Nam Trà My cùng Phòng LĐ-TB&XH huyện và các địa phương bắt đầu cấp thẻ BHYT trực tiếp cho người dân từ tháng 8.2019. Người dân trực tiếp đến UBND xã để khai báo và cung cấp sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và thẻ BHYT để kiểm tra, rà soát. Mở đầu tại UBND xã Trà Dơn, các cơ quan đã tiến hành rà soát, kiểm tra hồ sơ của gần 500 hộ gia đình trên địa bàn xã. Kết quả, BHXH huyện đã đối chiếu và cấp mới 134 thẻ BHYT do trước đây chưa có thẻ BHYT; cấp lại do mất, hỏng, sai thông tin 387 người; kiểm tra, đối chiếu thông tin từ sổ hộ khẩu, bổ sung chứng minh nhân dân cho hơn 1.000 người. Đồng thời, BHXH huyện đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân việc sử dụng, bảo quản thẻ BHYT của mình. Ngoài ra, BHXH huyện đã hướng dẫn cho cán bộ xã phụ trách lĩnh vực này hiểu và thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thực hiện tốt chính sách BHYT cho người dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian đến, BHXH huyện phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, rà soát tại tất cả xã còn lại trên địa bàn huyện.

TAGS