Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh

T.Hoa - T.Tùng |

Sở Y tế Quảng Nam vừa phối hợp với Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức Hội nghị tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh.

Tham dự có Ths. Nguyễn Thị Bích Lưu, Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam; lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam, đại diện lãnh đạo các đơn vị y tế  và hơn 100 cán bộ làm công tác y tế, điều dưỡng trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã đề cập đến vấn đề chăm sóc người bệnh toàn diện tại bệnh viện, nêu bật vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ bệnh viện trong việc chăm sóc người bệnh; cần thực hiện được 8 chuẩn nghề nghiệp theo quy định…

T.Hoa - T.Tùng