Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở

NGUYỄN DƯƠNG |

Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại hội nghị trực tuyến “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở” do Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức. Tại điểm cầu Quảng Nam, lãnh đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng đại diện các ban ngành tham dự.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, ước tính đến ngày 30.6, cả nước có 81,59 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tỷ lệ đạt 86,9%. Về tổ chức khám chữa bệnh BHYT, cả nước có 2.169 cơ sở khám chữa bệnh thuộc tất cả tuyến chuyên môn kỹ thuật, trong đó có 9.821/11.161 trạm y tế xã (88%) thực hiện khám chữa bệnh BHYT. Số lượt người dân tham gia khám chữa bệnh BHYT tăng dần qua các năm và chi phí do quỹ BHYT chi trả tương ứng hơn 88.000 tỷ đồng  vào năm 2017. Tuy nhiên, do điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phạm vi chuyên môn, việc thực hiện khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã còn một số khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế và quyền lợi của người bệnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, hướng đi sắp tới là phải từng ước nâng cao vai trò của y tế cơ sở; y tế cơ sở phải “là lá chắn đầu tiên, là người gác cổng” trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân. Đây là một trong những yếu tố then chốt để góp phần thực hiện tốt các mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế, nâng cao sức khỏe, tuổi thọ cho nhân dân. Để thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tại tuyến y tế cơ sở, Bộ Y tế đưa ra một số giải pháp như: tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm các trạm y tế đủ năng lực cung cấp gói dịch vụ y tế cơ bản cho người có thẻ BHYT; thực hiện Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đến hết năm 2018 có trên 87% dân số có thẻ BHYT và đến năm 2020 có trên 90,7% dân số có thẻ BHYT... Mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chỉ định sử dụng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật bảo đảm theo đúng quy trình chuyên môn, phù hợp với từng người bệnh cụ thể, phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và quỹ BHYT.

NGUYỄN DƯƠNG