Nâng cao y đức để phục vụ tốt nhất cho người bệnh

NGUYỄN DƯƠNG |

* Năm 2017, Quảng Nam dành hơn 200 tỷ đồng đầu tư cho y tế

Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác năm 2018 và Đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới”. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự hội nghị. Ở điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đến dự.

Trong năm 2017, ngành y tế đã nỗ lực hoàn thành vượt mức 2 chỉ tiêu được Quốc hội giao, đó là chỉ tiêu số giường bệnh/dân (giao 25,5 đạt 27,5) và chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (giao 82,2% đạt 86,4%); đạt 11/11 chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng giao. Đồng thời triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng số lượng đơn vị tự chủ tài chính, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước; chủ động phòng chống dịch bệnh... Đối với ngành y tế Quảng Nam, trong năm 2017 đã đầu tư xây dựng các tuyến y tế cơ sở trên địa bàn, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong đó, chú trọng đầu tư cho y tế tuyến huyện, khu vực miền núi như: cải tạo nâng cấp khu phẫu thuật và cận lâm sàng Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn; đầu tư xây dựng Phòng khám Đa khoa khu vực Chà Vàl - Nam Giang và 17 trạm y tế xã; cải tạo nâng cấp 8 đơn vị y tế tuyến tỉnh, 10 trung tâm y tế huyện… tổng kinh phí thực hiện hơn 200 tỷ đồng. Đến nay Quảng Nam có 1.379.177 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 93,1% dân số, vượt 3,6% chỉ tiêu Chính phủ giao; có 100% số cơ sở y tế ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đạt được trên mọi mặt của ngành y tế trong năm 2017. Đồng thời đề nghị toàn ngành cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hội nhập. Tiếp tục đẩy mạnh cơ chế tự chủ từ tuyến trung ương đến cơ sở; thực hiện đồng bộ hơn nữa các giải pháp giảm tải bệnh viện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục trong khám chữa bệnh; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức… để phục vụ tốt nhất cho người bệnh.

NGUYỄN DƯƠNG