Nhà nghỉ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam có giá 20 - 25 nghìn đồng/giường/ngày đêm

PHÚC LÂM |

(QNO) -  Giá dịch vụ nhà nghỉ người nhà bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Cụ thể, loại phòng kê 3 giường có mức 25 nghìn đồng/giường/ngày đêm; loại phòng kê 6 giường: 20 nghìn đồng/giường/ngày đêm (mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). UBND tỉnh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam công khai và thu đúng, thu đủ tiền dịch vụ nhà nghỉ người nhà bệnh nhân theo mức giá quy định; đồng thời hạch toán thu, chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành và bù đắp cho chi phí quản lý, sửa chữa, bảo trì nhà nghỉ.

PHÚC LÂM