Nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình

XUÂN SƠN - THÙY AN |

(QNO) - Tuần qua, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển phòng khám bác sĩ gia đình giai đoạn 2016 - 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đồng chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh và Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Hai đồng chủ trì.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại Quảng Nam. Ảnh: XUÂN SƠN

Sau 3 năm triển khai đề án phát triển phòng khám bác sĩ gia đình (2013 - 2015), Bộ Y tế đã xây dựng được hành lang pháp lý hoạt động mô hình; đào tạo được nguồn nhân lực về y học gia đình thông qua chương trình đào tạo 3 tháng về định hướng y học gia đình; thành lập được 240 phòng khám bác sĩ gia đình tại 6 tỉnh, thành phố, gấp 3 lần so với chỉ tiêu đề ra.

Mặc dù mới thành lập, nhưng các phòng khám bác sĩ gia đình đã hoạt động đúng theo nguyên lý y học gia đình, đúng theo mô hình của Bộ Y tế quy định. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những khó khăn như: mô hình còn mới và nhỏ lẻ, chưa được quan tâm và đầu tư tương xứng; nguồn nhân lực còn hạn chế; chưa hấp dẫn được các đơn vị tư nhân tham gia; các phòng khám tư nhân còn gặp nhiều khó khăn khi tham gia bảo hiểm y tế...

Giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Y tế sẽ từng bước hoàn thiện, nhân rộng và phát triển mô hình theo lộ trình, trong đó có công tác xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp quy về hoạt động của bác sĩ gia đình. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai kế hoạch, đảm bảo đến năm 2020 có khoảng 80% các tỉnh, thành triển khai mô hình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tầm quan trọng của mô hình phòng khám bác sĩ gia đình, chú trọng đẩy mạnh vai trò của các trạm y tế tuyến xã. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các ban ngành liên quan tập trung đổi mới cơ chế tài chính cho y tế cơ sở, đó chính là mấu chốt trong công tác triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình trong giai đoạn 2016 - 2020.

XUÂN SƠN - THÙY AN