Nhập khẩu khẩn cấp 77.800 liều vắc xin thủy đậu

A.T |

Vừa qua, Cục Quản lý dược cho phép nhập khẩu khẩn cấp 77.800 liều vắc xin thủy đậu theo hình thức giấy phép nhập khẩu chưa có số đăng ký. Đây là biện pháp trong trường hợp khẩn cấp nhằm bảo đảm cung ứng thuốc và đề phòng diễn biến phức tạp khi có dịch. Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế đang khẩn trương kiểm định chất lượng từng lô để bảo đảm an toàn, hiệu quả trước khi sử dụng.

Phòng diễn biến bệnh cúm A (H7N9), sởi, rubella… có thể phát sinh nhu cầu lớn và đột xuất vắc xin phòng bệnh, Cục Quản lý dược đã phối hợp chặt chẽ với các vụ, cục chức năng thuộc Bộ Y tế như Cục Y tế dự phòng cung cấp thông tin cập nhật và dự báo diễn biến bệnh; Cục Quản lý khám, chữa bệnh cập nhật hướng dẫn điều trị và nhu cầu thuốc phục vụ điều trị, phòng bệnh. Cục Quản lý dược, Bộ Y tế chỉ đạo và thông tin cho các doanh nghiệp chủ động đặt hàng cung ứng cho thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp các thủ tục nhập khẩu các sản phẩm vắc xin có chất lượng, an toàn và hiệu quả.

A.T