Nhập phần mềm dữ liệu người tham gia bảo hiểm y tế

DIỄM LỆ - BÌNH NGUYỄN |

Chiều ngày 7.3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá, rà soát việc lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Tính đến hết ngày 3.3.2016, toàn quốc đã lập danh sách và nhập vào phần mềm dữ liệu hơn 75 triệu người (đạt 82,1% dân số cả nước), còn khoảng 16,5 triệu người chưa được nhập dữ liệu. Tại Quảng Nam, có 76,7% dân số tham gia BHYT được nhập cơ sở dữ liệu chung. Nguyên nhân chính khiến việc nhập dữ liệu ở tỉnh chậm vì vướng mắc ở một số trường hợp không sinh sống trên địa bàn nhưng không cắt hộ khẩu hoặc báo tạm vắng; ngược lại, có trường hợp nơi khác đến sinh sống nhưng không nhập hộ khẩu và không khai báo tạm trú. Việc nhập dữ liệu ở các địa phương đã xảy ra một số trường hợp như số người được nhập cao hơn dân số, hoặc thấp hơn dân số, trùng thông tin, thiếu thông tin, thông tin chưa chính xác. Đến thời điểm này, việc điều tra thông tin hộ gia đình tham gia BHYT đã xong ở cơ sở, chỉ còn việc nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm. Đối với các địa phương xảy ra những vấn đề sai sót hoặc chưa chính xác, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu cần rà soát kỹ, nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin, vì cơ sở dữ liệu này sẽ là cơ sở quan trọng để hoạch định, đưa ra các chính sách an sinh xã hội trong toàn quốc.

DIỄM LỆ - BÌNH NGUYỄN