Nhiều đãi ngộ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (đóng tại Đại Lộc), bác sĩ khi về làm việc tại bệnh viện ngoài được trả lương hằng tháng theo quy định của nhà nước thì được hưởng chính sách thu hút lên đến 200 triệu đồng.

Cụ thể chính sách thu hút: đối với bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi được nhận 200 triệu đồng, tốt nghiệp loại khá 160 triệu đồng và tốt nghiệp loại trung bình 120 triệu đồng. Cùng với đó, bệnh viện đãi ngộ hằng tháng 5 triệu đồng/bác sĩ, thu nhập tăng thêm 1,5 - 2 triệu đồng theo mức độ thu dung bệnh nhân.

Ngoài ra, bác sĩ sẽ được tạo điều kiện đi học tập nếu có nguyện vọng công tác lâu dài tại bệnh viện và được bệnh viện trả lương, thanh toán học phí nếu bác sĩ có nhu cầu.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đang có nhu cầu tuyển dụng 50 bác sĩ đa khoa, 1 bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt. Việc tuyển dụng nhân sự này nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân và định hướng trở thành bệnh viện hạng I vào cuối năm 2020.