Núi Thành có hơn 10.100 trẻ em được tiêm chủng vắc xin sởi - rubela

VĂN PHIN |

Trung tâm Y tế huyện Núi Thành cho biết, qua 3 ngày triển khai tiêm chủng vắc xin sởi - rubela đợt 1, toàn huyện có 11.593 trẻ em 1 - 5 tuổi được đưa đến trạm. Qua khám kiểm tra, Trung tâm Y tế huyện đã tiêm phòng cho 10.163 em, đạt tỷ lệ 87,7% so với tổng số trẻ lên trạm. Số trẻ em còn lại phải hoãn tiêm chủng do chưa đáp ứng điều kiện.

Hiện nay, UBND huyện Núi Thành chỉ đạo ngành y tế và các xã, thị trấn điều tra nắm lại số trẻ chưa tiêm phòng vắc xin sởi - rubela và điều trị số trẻ bị nhiễm trùng để tổ chức tiêm vét, phấn đấu 100% trẻ em 1 - 5 tuổi được tiêm chủng vắc xin sởi - rubela.

VĂN PHIN