Núi Thành hiến hơn 8.900 đơn vị máu

VĂN PHIN |

Chiều 18.4, huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động toàn dân hiến máu tình nguyện (2008 - 2017), triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Trong 10 năm qua, Núi Thành đã tổ chức 26 đợt hiến máu tình nguyện và đã hiến được 8.932 đơn vị máu, trong đó hiến máu dự bị (ngân hàng máu sống) là 497 đơn vị máu. Toàn huyện có tổng số 3.818 người tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần, trong đó có 3 người hiến máu trên 20 lần; 25 người hiến từ 16 đến 19 lần. Hàng năm, huyện Núi Thành luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hiến máu của tỉnh giao từ 10 đến 50%. Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong hiến máu tình nguyện.

VĂN PHIN