Phần đấu 10% người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng có việc làm

PHÚC LÂM |

(QNO) - Đó là một trong những nội dung của kế hoạch nâng cao năng lực và hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy năm 2015 vừa được UBND tỉnh ban hành.
Mục tiêu cụ thể, phấn đấu 60% cán bộ chính quyền các cấp và 40% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma túy, các biện pháp, mô hình dự phòng, giảm hại và điều trị nghiện. Đồng thời, phấn đấu 60% cán bộ tham gia công tác dự phòng, giảm hại và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức cơ bản về điều trị nghiện; 40% cán bộ làm công tác tư vấn về dự phòng, giảm hại và điều trị nghiện ma túy được đào tạo và được cấp chứng chỉ; 60% cán bộ y tế công tác tại các cơ sở cai nghiện tham gia điều trị nghiện có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện ma túy.

PHÚC LÂM