Phấn đấu đạt 85% người dân tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

D.LỆ |

Đến cuối năm 2019, phấn đấu có ít nhất 85% so với tổng số người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc (187 nghìn người). Đó là phương án được Sở LĐ-TB&XH trình UBND tỉnh xem xét trong cuộc họp chiều 3.4.

Sở LĐ-TB&XH đề xuất phấn đấu đưa số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp hơn 167 nghìn người (tỷ lệ 85% so với tổng số người thuộc đối tượng tham gia), và ít nhất 3 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện. Các chỉ tiêu trên được đưa ra dựa trên tình hình tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp hiện nay, từng bước thực hiện lộ trình bảo hiểm toàn dân. Giải pháp thực hiện lộ trình này gồm tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia vào chính sách...

D.LỆ