Phấn đấu khống chế tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS dưới 0,1%

T.NGUYÊN |

Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2013 trên địa bàn tỉnh vừa được đề ra hướng đến mục tiêu thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS, khống chế tỷ lệ hiện nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,1% vào năm 2013 (toàn quốc là dưới 0,3%) và giảm tác hại của dịch HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu cụ thể mà kế hoạch đề ra là 100% cơ quan thông tin đại chúng địa phương thực hiện tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS; 80% người nhiễm HIV trong cộng đồng được phát hiện và báo cáo; giám sát phát hiện HIV 3.000 mẫu; 50% đối tượng có hành vi nguy cơ cao được tư vấn xét nghiệm HIV…

T.NGUYÊN