Phát động chiến dịch truyền thông năm 2018

VĂN KHANH |

Sáng 6.3, Sở Y tế phối hợp với huyện Nam Giang tổ chức lễ phát động chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao, vùng đông dân và vùng khó khăn” năm 2018.

Hưởng ứng chiến dịch, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị cần đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn, vận động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin khác nhau, phù hợp. Tổ chức tư vấn nhóm để mọi người dân, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam nữ thanh niên,… hiểu biết đầy đủ về chính sách dân số và phát triển, những vấn đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh,… Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để cung cấp gói dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đảm bảo đầy đủ kịp thời, an toàn, chất lượng; huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể để tuyên truyền vận động tại các vùng có mức sinh cao; tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.

VĂN KHANH