Phát động và triển khai tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc

LY NGUYỄN |

(QNO) - Bộ Y tế vừa tổ chức hội thảo "Phát động và triển khai tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc" tại Hà Nội.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận Kế hoạch hành động Quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 - 2020 và kế hoạch triển khai “Tuần lễ quốc gia truyền thông về phòng, chống kháng thuốc” dự kiến diễn ra từ ngày 16-22.11.2015 tại các địa phương.

Hiện nay kháng thuốc là vấn đề toàn cầu, đặc biệt nổi trội ở các nước đang phát triển, mỗi năm  thế giới có hàng trăm ngàn người chết do kháng thuốc và phải chi phí hàng trăm tỷ USD cho kháng thuốc. WHO và các cơ quan quốc tế khác đã chỉ ra rằng kháng sinh là một mối đe dọa nghiêm trọng, thách thức đối với điều trị trong tương lai. Chính vì thế từ năm 2011, nhân ngày sức khoẻ thế giới 7.4, Tổ chức Y tế thế giới đã lấy khẩu hiệu “Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa” để kêu gọi các nước cùng chung tay phòng chống kháng thuốc. Việt Nam đã hưởng ứng tích cực lời kêu gọi này và xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020. Mục tiêu và nội dung cơ bản của Kế hoạch hành động quốc gia là nâng cao nhận thức của cộng đồng và cán bộ y tế về kháng sinh và kháng thuốc. Trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ tổ chức lễ phát động và hưởng ứng triển khai tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc do WHO phát động từ 16 đến 22.11.2015. Thông qua Lễ phát động sẽ thu hút sự chú ý và quan tâm của cộng đồng tới vấn đề kháng thuốc và cùng chung tay góp sức giảm gánh nặng kinh tế và xã hội do nguy cơ kháng thuốc gây ra.

LY NGUYỄN