Phát hiện mới 16 trường hợp nhiễm HIV

TÙNG CHI |

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện 417 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue; 285 trường hợp mắc bệnh tay, chân, miệng; 634 trường hợp mắc bệnh thủy đậu; 23 trường hợp viêm gan virút B; hơn 4.100 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy; 373 trường hợp mắc bệnh quai bị; 197 trường hợp mắc bệnh lao phổi. Đáng mừng là không có trường hợp nào tử vong và không xảy ra các loại dịch nguy hiểm như cúm A/H5N1, tả, dịch hạch, Zika.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phát hiện mới 16 trường hợp nhiễm HIV, nâng số trường hợp nhiễm HIV lên 992 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2017 số người nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS, số tử vong do AIDS tương đương. Tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,1% dân số, thấp hơn so với cả nước (0,2%).

TÙNG CHI