Phát hiện thêm 4 trường hợp nhiễm HIV

N.BẢO |

Trong tháng 7, toàn tỉnh phát hiện 40 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng; 7 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết; 44 trường hợp viêm gan vi rút, hơn 1.600 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy. Như vậy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 230 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng; 32 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết; hơn 170 trường hợp viêm gan vi rút và hơn 10 nghìn trường hợp mắc bệnh tiêu chảy, không có trường hợp mắc bệnh nào tử vong.

Cùng thời gian, toàn tỉnh phát hiện thêm 4 trường hợp nhiễm HIV, nâng số người nhiễm HIV toàn tỉnh lên 834 trường hợp, trong đó có 406 trường hợp đã chuyển sang AIDS, 316 trường hợp đã chết.

N.BẢO