Phê duyệt giá cước vận chuyển của Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam

THANH THẮNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt quyết định mức giá cước vận chuyển cấp cứu, đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân của Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam.

Theo đó, cự ly vận chuyển dưới 5km là 70 nghìn đồng/chuyến; 5 - 10km: 100 nghìn đồng/chuyến; hơn 10km đến 30km: 14 nghìn đồng/km; hơn 30km: 12 nghìn đồng/km. Mức giá này đã bao gồm các khoản chi phí phục vụ cấp cứu, chăm sóc vận chuyển bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân.

Cự ly vận chuyển được xác định khi xe đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân đưa đến bệnh viện, hoặc từ bệnh viện về nhà, hoặc từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Không tính đoạn đường xe đi mà không chở bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân.

THANH THẮNG