Phổ biến kiến thức về ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin

BÙI THỊ THANH MINH |

(QNO) - Ban Quản lý dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin”  Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.

Năm 2014, dự án đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho 190 y tế tư nhân, 18 lớp cho 750 y tế xã, 40 lớp cho 1.695 y tế thôn bản; giám sát 36 lượt huyện và 35/36 huyện thực hiện; phối hợp với ban quản lý dự án Viện Sốt rét – ký sinh trùng – công trùng trung ương, thanh tra sở y tế giám sát thuốc sốt rét; khảo sát 184 y tế tư nhân và các công tác tuyên truyền…

Năm 2015, dự án tiếp tục triển khai phòng chống bệnh sốt rét thông qua các hoạt động: cung cấp màn đôi tẩm hóa chất tồn lưu lâu dài, cung cấp test chẩn đoán nhanh cho cơ sở y tế và y tế thôn bản; quản lý ca bệnh; theo dõi giám sát bệnh và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các biện pháp phòng chống sốt rét, phát hiện các ca bệnh đưa kịp thời đến các cơ sở y tế gần nhất để điều trị.

BÙI THỊ THANH MINH