Phối hợp phòng chống hành vi vi phạm trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Thục Anh |

Hôm qua 8.8, Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. Theo quy chế phối hợp, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an tỉnh và cán bộ BHXH xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc phối hợp giữa hai cơ quan để thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, góp phần phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên lĩnh vực BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Qua công tác phối hợp, phát hiện kịp thời những thiếu sót có liên quan đến công tác quản lý về BHXH, BHYT để kiến nghị, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quá trình thực hiện tại địa phương. Hai bên có thể hỗ trợ trang thiết bị phương tiện hoặc một phần kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm. Hằng năm BHXH chủ trì phối hợp với Công an tỉnh tổ chức giao ban, sơ kết để trao đổi tình hình, rút kinh nghiệm; ngoài ra, 5 năm một lần tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

Thục Anh