Phối hợp thực hiện công tác cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em

P.G |

Chiều 13.4, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm Sức khỏe sinh sản cộng đồng chi nhánh tại Đà Nẵng tổ chức hội thảo đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chương trình thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị trong năm 2014.

Hoạt động chính của chương trình là việc tiếp nhận và triển khai dự án “Cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em thông qua việc tiếp cận với thông tin và dịch vụ tránh thai lâu dài và vĩnh viễn” do tổ chức Marie Stopes International Việt Nam (MSI) tài trợ qua hoạt động cụ thể là hỗ trợ đặt dụng cụ tử cung và triệt sản. Chương trình được triển khai tại 100% xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh, hỗ trợ cho gần 9.700 người thực hiện đặt vòng tránh thai, hỗ trợ triệt sản với nguồn kinh phí đã thực hiện gần 500 triệu đồng.  Ngoài ra, tổ chức MSI cũng đã cử cán bộ theo dõi thực hiện chương trình, giám sát cung cấp dịch vụ tại các địa phương trên toàn tỉnh, cung cấp dịch vụ kỹ thuật mổ triệt sản không đau, hỗ trợ đào tạo cán bộ thực hiện kỹ thuật… Năm 2015, chương trình đặt mục tiêu có 10.000 trường hợp thực hiện mới đặt dụng cụ tử cung, 100 người triệt sản, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, phối hợp nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

P.G