Phòng, chống lây nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - Thực hiện Công điện của Bộ Y tế, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng, chống lây nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona.

Theo đó, yêu cầu Sở Y tế  chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phòng, chống lây nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV) trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quyết định Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống MERS-CoV tại Việt Nam. Đồng thời, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh, trường hợp nghi ngờ, đặc biệt các đối tượng có nguy cơ cao như công dân, người lao động, hành khách đi du lịch, tiếp xúc, làm công việc nông trại liên quan đến lạc đà thuộc các quốc gia khu vực Trung Đông.

Ngoài ra, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác giám sát, điều trị và các biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị MERS-CoV và chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế có giường bệnh sẵn sàng cấp cứu và điều trị bệnh nhân khi có tình huống dịch xâm nhập, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cho công tác phòng, chống MERS-CoV bao gồm: nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, thuốc, hóa chất; tổ chức các đoàn liên ngành đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các địa phương nhằm khắc phục các tồn tại, giải quyết khó khăn, vướng mắc; tập trung cao độ các biện pháp phòng chống để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh MERS-CoV trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh cũng yêu cầu, các cơ quan truyền thông phối hợp với ngành y tế triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền tới mọi người dân, cộng đồng về các biện pháp phòng, chống MERS-CoV; Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí triển khai các hoạt động phòng, chống MERS-CoV; UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương huy động quần chúng nhân dân phối hợp với ngành y tế triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch MERS-CoV trên địa bàn.

NGUYÊN BẢO