Phun hóa chất chủ động phòng chống dịch bệnh Zika và bệnh sốt xuất huyết

BÙI THANH MINH |

(QNO) - Cuối tuần qua, Trung tâm Y tế huyện Núi Thành tổ chức phun hóa chất phòng chống dịch bệnh Zika và bệnh sốt xuất huyết cho các hộ gia đình của người dân 2 xã Tam Xuân 1 và Tam Xuân 2.

Phun hóa chất tại nhà người dân xã Tam Xuân 1 (Núi Thành)
Phun hóa chất tại nhà người dân xã Tam Xuân 1 (Núi Thành)

Ông Nguyễn Thái - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Núi Thành cho biết, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện chọn 2 xã là Tam Xuân 1 và Tam Xuân 2 để tiến hành phun hóa chất. Mỗi xã được phun 2 thôn với tổng số hộ dự kiến là 1.435 hộ, kéo dài khoảng 3 ngày.

Để chuẩn bị cho chiến dịch đợt này, Trạm y tế xã đã tổ chức phát tờ rơi, hướng dẫn các trưởng thôn thông báo cho nhân dân trong thôn thời gian cụ thể. Trước đợt phun hóa chất, Trạm y tế xã phối hợp với chính quyền và đoàn thanh niên tổ chức dọn vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm, khai thông ao hồ cống rãnh, dụng cụ chứa nước, diệt bọ gậy và lăng quăng.

Được biết, chiến dịch nằm trong hoạt động của TTYT dự phòng tỉnh tiến hành phun hóa chất chủ động phòng chống bệnh Zika và bệnh sốt xuất huyết trong 9 huyện, thành phố là: Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn và Đại Lộc.

BÙI THANH MINH