Quảng Nam có 3 điểm cung cấp dịch vụ thân thiện vị thành niên

CHÂU NỮ |

(QNO) - Năm 2018, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Quảng Nam tiếp tục tổ chức hoạt động tư vấn thường quy sức khỏe sinh sản, sức khỏe sinh sản vị thành viên, sức khỏe trẻ em, dinh dưỡng, tư vấn dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại phòng tư vấn của trung tâm, 18 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và 244 góc tư vấn của trạm y tế xã.

Đáng chú ý, trung tâm duy trì 3 điểm cung cấp dịch vụ thân thiện vị thành niên tại trung tâm và Trung tâm Y tế Điện Bàn, Hội An với các dịch vụ lồng ghép tư vấn tâm sinh lý, sức khỏe với dịch vụ lâm sàng; tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho vị thành niên và thanh niên. Khi tiếp cận với các dịch vụ thân thiện, vị thành niên, thanh niên luôn được giữ kín các thông tin.

Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 6 câu lạc bộ sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên tại các trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (Điện Bàn), Tiểu La (Thăng Bình), Huỳnh Thúc Kháng (Tiên Phước), Trường Trần Cao Vân (Tam Kỳ), Trường Đại học Quảng Nam, Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam.

CHÂU NỮ