Quảng Nam còn 9 xã chưa có y sĩ sản nhi

CHÂU NỮ |

(QNO) - Toàn tỉnh hiện có 1.182 cán bộ y tế tham gia công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trong đó, tuyến tỉnh có 226 người, tuyến huyện có 268 người, tuyến xã có 464 người, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam 57 người và cơ sở y tế ngoài công lập có 127 người.

Theo kết quả khảo sát thực trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản trên toàn tỉnh năm 2018, Quảng Nam có 235 trong tổng số 244 xã (chiếm 96,3%) có hộ sinh trung học/y sĩ sản nhi/ hộ sinh đại học. Trong đó 142/142 xã ở huyện đồng bằng có hộ sinh sinh trung học/y sĩ sản nhi.

Đáng nói, các xã Ating, Mà Cooih, Arooih, Prao, Tà Lu (Đông Giang), Phước Kim (Phước Sơn), Trà Vinh, Trà Vân, Trà Nam (Nam Trà My) chưa có hộ sinh trung học/y sĩ sản nhi, chỉ có hộ sinh sơ học.

CHÂU NỮ