Quảng Nam ký cam kết thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh"

PHƯƠNG GIANG - LY NGUYỄN |

(QNO) - Sở Y tế Quảng Nam vừa tổ chức triển khai và ký cam kết thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh" với sự tham gia của 20 bệnh viện, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh và 19 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện.

Đại diện Sở Y tế và các đơn vị ký cam kết
Đại diện Sở Y tế và các đơn vị ký cam kết "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh".

Theo kế hoạch, 100% các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phải được triển khai đầy đủ các nội dung về "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh" được Bộ Y tế phát động thực hiện thời gian qua. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phải triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và có hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế.

Trước mắt, Sở Y tế đã thành lập Ban Chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp huyện để triển khai chi tiết cho từng đơn vị và thực hiện công tác thanh, kiểm tra; tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế; thành lập các đơn vị chăm sóc người bệnh; tiếp tục triển khai, kiện toàn, hoàn thiện đường dây nóng về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ảnh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Dự kiến, đến hết tháng 10.2015, các đơn vị tham gia ký cam kết sẽ thực hiện xong và duy trì những nội dung do Bộ Y tế quy định.

PHƯƠNG GIANG - LY NGUYỄN