Quảng Nam vượt mức kế hoạch thu bảo hiểm xã hội

D.LỆ |

Sáng 22.1, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2013. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến hết năm 2012, toàn quốc đã có 60.549.768 người tham gia BHXH, BHYT (tăng 5,9% so với năm 2011). Tổng số thu năm 2012 đạt 137.454,5 tỷ đồng, đạt 114,1% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Các đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước nợ BHXH, BHYT 5.541 tỷ đồng, giảm 13,7% so với năm 2011. Ngành BHXH năm 2012 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó Quảng Nam có tỷ lệ thu vượt mức kế hoạch khá cao (đạt 112,9%). Ngành đã thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo mức thu, đặc biệt là có nhiều giải pháp thu hồi nợ được thực hiện hiệu quả đối với những đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng kéo dài, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động…

D.LỆ