Quế Sơn tiếp nhận 322 đơn vị máu tình nguyện

DUY THÁI |

(QNO) - Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Quế Sơn vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2019.

Tham gia đợt hiến máu có hơn 500 tình nguyện viên đến từ các xã, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc huyện và giáo viên các trường trên địa bàn. Kết quả, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện tiếp nhận được 322 đơn vị máu. Lượng máu này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để phục vụ công tác cứu chữa người bệnh.

Được biết, năm 2019 Quế Sơn được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phân bổ chỉ tiêu hiến 686 đơn vị máu. Những năm qua, huyện luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

DUY THÁI