Quy định chính sách thu hút đối với bác sĩ

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa ban hành quy định tạm thời về chính sách thu hút đối với bác sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ có trình độ sau đại học (sau đây gọi chung là bác sĩ) về làm việc tại các cơ sở y tế công lập của tỉnh. Cơ sở y tế công lập được xác định là các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện TP. Hội An và bệnh viện thuộc trung tâm y tế huyện, thành phố.  Bác sĩ tốt nghiệp hệ chính quy từ các trường Đại học Y - Dược Huế, Đại học Y - Dược TP.Hồ Chí Minh, Đại học Y Hà Nội, tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, chưa tham gia công tác, hoặc đang công tác ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, có nguyện vọng về làm việc tại Quảng Nam (những trường hợp đặc biệt: chuyên gia đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm… tuổi đời có thể trên 45 tuổi) thuộc đối tượng áp dụng của quy định này (không áp dụng đối với bác sĩ được hỗ trợ đào tạo từ ngân sách tỉnh và bác sĩ đào tạo hệ chuyên tu, cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ sử dụng).

Cụ thể, bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam được hưởng chính sách thu hút với mức hỗ trợ một lần như sau: Bác sĩ  tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá: 200 triệu đồng; tốt nghiệp loại khá: 230 triệu đồng; loại giỏi: 250 triệu đồng; chuyên khoa cấp I, thạc sĩ: 300 triệu đồng; bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa II: 350 triệu đồng; tiến sĩ: 500 triệu đồng. Bác sĩ về làm việc tại các bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, được tăng thêm 0,1 lần; làm việc tại các bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang, được tăng thêm 0,2 lần; làm việc tại các bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, được tăng thêm 0,4 lần so với mức trên. Các đối tượng nêu trên cũng sẽ được hỗ trợ tiền mua một lô đất theo giá nhà nước quy định (không qua đấu giá) để làm nhà ở tại địa phương nơi công tác (một lần/người) với mức 100 triệu đồng.

Để được hưởng chế độ ưu đãi nêu trên, bác sĩ phải ký cam kết làm việc lâu dài tại Quảng Nam. Cụ thể: 12 năm đối với bác sĩ; 16 năm đối với bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ; 18 năm đối với bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa II, tiến sĩ. Chính sách thu hút này được áp dụng từ ngày 11.10.2013 và và áp dụng cho đến khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án về cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ giai đoạn 2013 - 2015.

PHÚC LÂM