Quy định giá một số dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập

NGUYÊN BẢO |

UBND tỉnh ban hành quy định giá một số dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, chụp CT scanner… tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, UBND tỉnh quy định 37 danh mục giá các loại dịch vụ phẫu thuật có giá từ 1,131 triệu đồng đến 3,538 triệu đồng; trong đó, một số phẫu thuật có giá cao như nội soi cắt u thực quản (3,538 triệu đồng); lấy máu, mủ màng phổi qua nội soi ngực (3,502 triệu đồng); cắt u trung thất qua nội soi (3,48 triệu đồng)... Ngoài ra, UBND tỉnh cũng quy định 19 danh mục dịch vụ ngoài quy định của liên bộ Y tế, Tài chính, LĐ-TB&XH về Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và thực hiện việc thu một phần viện phí, với giá thấp nhất là 4 nghìn đồng (sắc thuốc thang) đến giá cao nhất là 136 nghìn đồng (định lượng HBc IgM bằng kỹ thuật ELISA); giá dịch vụ chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy là 1,6 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu, Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu viện phí đúng theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện mức thu giá các loại dịch vụ trên đúng quy định.

NGUYÊN BẢO