Quy định quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế

A.T |

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế (công chức, viên chức y tế).

Theo đó, công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức, đồng thời phải thực hiện tốt các quy định cụ thể đối với người đến khám bệnh; đối với người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến; công khai chi tiết từng khoản chi phí trong phiếu thanh toán giá dịch vụ y tế mà người bệnh phải thanh toán... Thông tư nêu rõ, công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh không được lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; không được gây khó khăn, thờ ơ đối với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh và tuyệt đối không được có hành động không tuân thủ quy chế chuyên môn khi thi hành nhiệm vụ.

A.T