Quỹ khám chữa bệnh BHYT âm hơn 89 tỷ đồng

D.LỆ |

Cuối tuần qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp Sở Y tế tổ chức tổng kết công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015.

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến đầu tháng 12.2015, số người tham gia BHYT toàn tỉnh đạt hơn 1,2 triệu (86,81% dân số), vượt hơn 4% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Trong năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hợp đồng khám chữa bệnh BHYT đối với 38 cơ sở y tế, qua đó đã có hơn 3 triệu lượt người thực hiện khám chữa bệnh BHYT trong tỉnh, với tổng chi phí chi trả hơn 689 tỷ đồng; ngoài ra, có hơn 233 nghìn lượt người khám chữa bệnh ngoại tỉnh với tổng chi phí chi trả hơn 241 tỷ đồng. Quỹ khám chữa bệnh BHYT trong năm 2015 đã âm hơn 89 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là vì một số cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã để vượt trần, vượt quỹ, số người đi khám chữa bệnh ngoại tỉnh, vượt tuyến nhiều.

D.LỆ