Quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân

Q.C |

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ và công văn của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân 2019 - 2020, nhất là chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng, đặc biệt tại các công trường xây dựng, nhà trọ.

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh, Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời, phù hợp. Chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch, các biện pháp dự phòng và điều trị dịch bệnh mùa đông xuân, nhất là đối với bệnh sốt xuất huyết, không để dịch lây lan diện rộng. Tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời bệnh nhân, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.

Sở Thông tin và truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo, đài tỉnh và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tuyên truyền cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để người dân chủ động phòng chống các loại dịch bệnh mùa đông xuân.

TAGS