Ra mắt ban chỉ đạo thực hiện mô hình phòng khám bác sĩ gia đình

LY NGUYỄN |

(QNO) - Bộ Y tế vừa ra mắt ban chỉ đạo thực hiện đề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình giai đoạn 2016 - 2020 nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, toàn diện, liên tục, thuận lợi cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần giảm quá tải bệnh viện.

Theo đó, ban chỉ đạo gồm 28 thành viên do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình giai đoạn 2016 - 2020; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt, chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện kế hoạch. Ngoài hoạt động khám, chữa bệnh tại phòng khám, các phòng khám bác sĩ gia đình còn thực hiện quản lý sức khỏe, thực hiện công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tham gia truyền thông phòng bệnh, vận động tiêm chủng…

LY NGUYỄN