Sở Y tế tỉnh Nghệ An tham khảo mô hình hồ sơ sức khỏe điện tử của Quảng Nam

NGUYỄN DƯƠNG |

Vừa qua, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Nghệ An do ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh để tham khảo những phương án tăng cường y tế cơ sở, đặc biệt là kinh nghiệm triển khai hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe người dân của Quảng Nam vừa triển khai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tiếp và làm việc với đoàn.

Thời gian qua, Sở Y tế Quảng Nam đã triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại 18/18 huyện, thị xã, thành phố, 244/244 xã, phường, thị trấn. Số hồ sơ sức khỏe cá nhân đã được khởi tạo cho người dân là hơn 1,5 triệu hồ sơ, chiếm 99% dân số tỉnh. Trong đó, số hồ sơ được các đoàn tổ chức khám sức khỏe toàn dân để tạo lập hồ sơ hoàn chỉnh là hơn 20 nghìn hồ sơ. Theo ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế, sắp tới Quảng Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ còn lại để chăm sóc, quản lý sức khỏe ban đầu của người dân được tốt hơn.

NGUYỄN DƯƠNG