Sớm hoàn thành danh sách tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

D.LỆ - NGUYỄN DƯƠNG |

* Chi phí bảo hiểm khám chữa bệnh vượt hơn 178 tỷ đồng

Ngày 31.5, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác lập danh sách số hộ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong toàn quốc.

Tính đến ngày 30.5, toàn quốc đã thu thập và nhập dữ liệu trên 87,5 triệu người, đạt 95,8% dân số. Trong cả nước có 11 tỉnh, thành phố thực hiện đạt dưới 95% dân số, trong đó có Quảng Nam chỉ mới đạt 89,4% dân số. Nguyên nhân của sự chậm trễ là cơ quan bảo hiểm xã hội chậm kiểm tra, đôn đốc và bưu điện chậm nhập dữ liệu hoặc nhập sai, thiếu thông tin. Việc đồng bộ dữ liệu cấp thẻ BHYT toàn quốc mới đạt 81,4%, trong đó Quảng Nam đạt 77,8%. Qua hội nghị trực tuyến, BHXH Việt Nam đề nghị các địa phương chậm trễ trong việc nhập dữ liệu và đồng bộ hóa dữ liệu cấp thẻ BHYT cần tiếp tục hoàn thành việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

* Ngày 31.5, UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các bệnh viện trên địa bàn về tình hình thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) 5 tháng đầu năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi làm việc.

Tính đến đầu quý 2.2016, số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh đạt hơn 1,3 triệu người. Độ bao phủ dân số tham gia BHYT đạt đến 88,7% so với chỉ tiêu bao phủ BHYT của Thủ tướng Chính phủ giao (85,3%). Với mức tham gia BHYT tăng cao nên năm 2015, chi phí bảo hiểm vượt trần, vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT hơn 178 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đại diện các bên liên quan đã đưa ra những nguyên nhân để lý giải về tình hình vượt trần, vượt quỹ BHYT trong thời gian qua như: việc chỉ định thuốc trong một số trường hợp bệnh nhân tại cơ sở khám chữa bệnh BHYT còn rộng rãi, điều trị bao vây. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng kê thanh toán thêm thuốc, vật tư y tế đã được thanh toán trong thủ thuật, phẫu thuật…

D.LỆ - NGUYỄN DƯƠNG