Song hành "lượng" và "chất"

DIỄM LỆ |

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH-BHYT) ở Quảng Nam dần bao phủ trong toàn dân.

Chất lượng khám chữa bệnh BHYT được nâng cao.Ảnh: DIỄM LỆ
Chất lượng khám chữa bệnh BHYT được nâng cao.Ảnh: DIỄM LỆ

Quán triệt

Nghị quyết 21-NQ/TW (NQ 21) của Bộ Chính trị ra đời đã khẳng định “chính sách BHXH-BHYT là hai chính sách lớn, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước”. NQ 21 đã được tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng BHXH tỉnh tuyên truyền về NQ 21 đến Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, hội, đoàn thể, đơn vị trường học và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố, các cấp ủy đảng và chính quyền ở xã, phường, thị trấn. Sự vào cuộc quyết liệt của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giúp NQ 21 đi vào cuộc sống, với 100% huyện, thành phố và đảng ủy trực thuộc đều có chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện. Ngành BHXH trên cơ sở những chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ngành và cơ quan truyền thông đại chúng từ tỉnh đến huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền, đưa thông tin đến từng thôn xóm, bản làng.

Sự chỉ đạo thực hiện của các cấp ủy đảng đã tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, cụ thể nhất là sự chuyển biến trong quản lý nhà nước. Ông Phạm Ngọc Hà - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: “Từ khi có NQ 21, mọi công việc của ngành BHXH đều nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện rất sát sao từ UBND tỉnh, và sự phối hợp của các sở, ngành. Cụ thể đối với các hội, đoàn thể cùng thực hiện tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến các cấp hội và hội viên, nhân dân. Các ngành kế hoạch - đầu tư, thuế, thống kê cùng thực hiện rà soát, thống kê các doanh nghiệp, mở rộng đối tượng tham gia. Ngành LĐ-TB&XH, thanh tra tỉnh tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động, phối hợp trong cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được thuận tiện, hạn chế trùng thẻ, cải tiến quy trình giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhằm tránh lạm dụng. Ngành tài chính chuyển kinh phí hỗ trợ mua thẻ từ ngân sách tỉnh kịp thời, tạo thuận tiện cho BHXH trong việc cấp thẻ cho đối tượng...”.

“Lượng” - “chất” song hành

Sau 2 năm thực hiện NQ 21, theo đánh giá của BHXH huyện Quế Sơn, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Trần Ngọc Hải - Phó Giám đốc BHXH huyện Quế Sơn, thông tin: “Trên cơ sở những văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BHXH tỉnh, BHXH huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện Quế Sơn ban hành hướng dẫn, kế hoạch hành động cụ thể. Nhờ đó, công tác BHXH, BHYT được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, người dân trong toàn huyện biết đến chính sách sâu rộng, và chính sách được thực hiện hiệu quả hơn”. Tính đến tháng 9.2014, toàn huyện Quế Sơn có 3.300 người tham gia BHXH (tăng 12,59% so với cuối năm 2012), hơn 2.300 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 25.800 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ toàn dân trên 86%. Các xã trên địa bàn Quế Sơn đều thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT ban đầu hiệu quả, nâng dần chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến huyện. Ngoài ra, BHXH huyện Quế Sơn cũng nhận được sự hỗ trợ, phối hợp đắc lực từ các hội, đoàn thể và ban, ngành trên địa bàn huyện trong phát triển đối tượng, thanh kiểm tra, giám sát thực hiện NQ 21.

Theo số liệu từ BHXH tỉnh, đến hết tháng 9.2014, toàn tỉnh có 1.341.885 người tham gia các loại hình BHXH, thất nghiệp, y tế. Toàn ngành thu được số tiền 1.595.451 triệu đồng, đạt 75,02% so với kế hoạch được giao (tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2013). Các đơn vị, doanh nghiệp còn nợ 127.334 triệu đồng, giảm gần 10,5 tỷ đồng so với tháng 8.2014, chiếm 5,99% so với kế hoạch được giao. Công tác thu hồi nợ chuyển biến tích cực, nhiều giải pháp được cơ quan BHXH thực hiện quyết liệt, giảm dần tỷ lệ nợ xấu, khó đòi, mang lại quyền lợi thiết thân cho người lao động bị nợ BHXH. “Các đối tượng trước đây ít tham gia như học sinh - sinh viên, tự nguyện nhân dân, người lao động trong khu vực doanh nghiệp tư nhân, nay đã tăng lên đáng kể. Các cơ sở khám chữa bệnh có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với BHXH tỉnh đầu tư trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực... phục vụ công tác khám chữa bệnh, nên chất lượng khám chữa bệnh BHYT ngày càng được nâng cao. Những phản hồi theo chiều hướng xấu của người dân đến cơ quan BHXH qua đường dây nóng, qua website hay trực tiếp ngày càng ít hơn” - ông Hà cho hay.

NQ 21 cũng tác động đến từng cán bộ, viên chức của ngành BHXH, khi tác phong làm việc đã hướng đến phục vụ đối tượng, lấy mục tiêu là sự hài lòng của đối tượng làm thước đo kết quả công việc của mỗi cá nhân, đơn vị. BHXH từ tỉnh đến huyện không ngừng cải cách hành chính, trả kết quả cho đối tượng đúng hẹn hoặc sớm hơn, không được trễ. NQ 21 thực sự đã có sự tác động mạnh mẽ, sâu rộng từ các cấp ủy đảng, chính quyền đến toàn bộ nhân dân, nâng tỷ lệ bao phủ toàn dân về BHXH đạt 85% và BHYT đạt gần 80%.

DIỄM LỆ