Tạm dừng sử dụng 3 loại thuốc bột pha tiêm

A.T |

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có thông báo tạm ngừng sử dụng 3 loại thuốc bột pha tiêm, gồm: Koftazide (ceftazidime 1g); Klocedim (ceftazidim 1g) và Samtoxim (cefotaxim 1g) gây ra những phản ứng có hại cho người sử dụng. Cục Quản lý dược yêu cầu công ty nhập khẩu phối hợp với các cơ sở phân phối và sử dụng thuốc có liên quan tạm ngưng sử dụng, đồng thời báo cáo tình hình nhập khẩu, lưu hành, phân phối sử dụng và cung cấp đầy đủ thông tin về phản ứng có hại của 3 loại thuốc trên tại Việt Nam và trên thế giới từ 1.1.2011 đến nay. Các đơn vị gửi báo cáo về Cục Quản lý dược trước ngày 8.8.

A.T