Tăng cường công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 16.5, tại Tam Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) phối hợp với Tổng Cục dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế tổ chức hội thảo đánh giá một năm triển khai đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025 trên cả nước. Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục DS-KHHGĐ chủ trì hội thảo.

Qua một năm triển khai, dự án  đã tổ chức được hơn 14 nghìn cuộc hội nghị, chuyên đề với hơn 538 nghìn lượt người tham gia. Đã có hơn 40 tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án, trong đó có 38 tỉnh, thành phố có HĐND tỉnh đưa chỉ tiêu về khống chế sự gia tăng tỷ số giới tính khi sinh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, dự án cũng tuyên truyền, tập huấn sâu rộng dưới nhiều hình thức phong phú nhằm cung cấp kiến thức, từng bước thay đổi quan điểm trọng nam khinh nữ đang còn khá nặng nề hiện nay. Tại hội thảo, các chuyên gia của Liên minh châu Âu cũng chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng đề án mất cân bằng giới tính khi sinh ở Quảng Nam trong thời gian tới đạt hiệu quả cao.

NGUYỄN DƯƠNG