Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng

T.V |

Như Báo Quảng Nam đã có bài phản ánh, những ngày qua thời tiết chuyển mùa, liên tục biến động khiến nhiều trẻ em phải nhập viện. Trước tình hình đó, ngày 6.4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1330/UBND-VX yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương huy động quần chúng nhân dân triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch; các địa phương cần tổ chức phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết và phun hóa chất diệt muỗi triệt để tại 100% số hộ ở khu vực ổ dịch theo chỉ định của ngành y tế. Đồng thời vận động cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi sạch cho trẻ để phòng chống bệnh tay chân miệng.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh, xử lý triệt để ổ dịch; chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư, phương tiện, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống và điều trị dịch bệnh trong mọi tình huống.

T.V