Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu

CH.NỮ |

Trên cơ sở báo cáo của Sở Y tế về tình hình dịch bệnh nghi bạch hầu tại xã Trà Vân, Nam Trà My, ngày 9.10, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My tiếp tục tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh bạch hầu, triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống theo diễn biến của dịch bệnh.

Đồng thời tiếp tục duy trì các đoàn giám sát, phát hiện sớm, điều trị kịp thời các ca nghi ngờ tại hộ gia đình và tại Trường Tiểu học xã Trà Vân, Nam Trà My cho đến khi tình hình dịch bệnh ổn định, không để dịch bệnh lan rộng, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và không để xảy ra trường hợp tử vong có liên quan đến bệnh bạch hầu; giám sát chặt chẽ các trường hợp sốt và viêm đường hô hấp tại cộng đồng để phát hiện sớm và điều trị kịp thời, xử lý ổ dịch triệt để; tổ chức tốt công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe; xử lý môi trường và tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt công tác cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân, thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Sở Y tế rà soát trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc, lập dự toán kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh…

CH.NỮ