Tăng cường công tác quản lý y tế trên địa bàn tỉnh

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các bệnh viện, đơn vị y tế trên địa bàn.

Trong đó giám sát chặt chẽ các quy trình chuyên môn trong khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế và các hoạt động liên doanh, liên kết, xã hội hóa dịch vụ y tế. UBND tỉnh nhắc nhở Sở Y tế chú ý phát hiện, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức trong và ngoài ngành có sai phạm và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật; tránh tình trạng bao che, gây dư luận không tốt trong xã hội.

NGUYÊN BẢO